top of page

privacy

Domaine du Moment, gevestigd in Soupex, Frankrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Domaine du Moment
Grote rue 15
11320 Soupex
FRANKRIJK

Peter-Paul Zwart is de functionaris voor gegevensbescherming van Domaine du Moment.
Hij is te bereiken via info@domainedumoment.com.

Persoonlijke gegevens 
Domaine du Moment verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
- Voor-en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoon nummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag van de verwerking
Domaine du Moment verwerkt uw persoonsgegevens voor:
- Het afhandelen van uw informatieaanvraag of reservering
- Het verwerken van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief

Bewaartermijn
Domaine du Moment bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen;
Voor- en achternaam, adresgegevens en telefoonnummer worden 1 jaar bewaard.
Uw e-mailadres wordt bewaard en gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Bij elke nieuwsbrief krijgt u de mogelijkheid om u af te melden voor de nieuwsbrief. Zodra je aangeeft de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen, wordt je e-mailadres uit het bestand verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Domaine du Moment verstrekt in geen geval gegevens aan derden, behalve als wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken
Domaine du Moment gebruikt alleen noodzakelijke cookies om de website-ervaring van bezoekers te optimaliseren.

Inzage, aanpassing of verwijdering van gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@domainedumoment.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bescherming van persoonsgegevens
Domaine du Moment neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

bottom of page